ગુજરાતી બેસ્ટ સેલર્સ લીસ્ટ

ગુજરાતી ભાષાનાં ઓક્ટોબર ૨૦૧૫માં સૌથી વધુ વેચાયેલાં પુસ્તકો કયાં? આવી યાદી દર મહિને થાય છે ખરી? થતી હોય તો મને એ વિશે આ બ્લોગ (www.GirishParikh.wordpress.com)
બ્લોગ પર પ્રતિભાવ આપવા વિનંતી કરું છું.

અંગ્રેજી બેસ્ટ સેલર્સ પુસ્તકોની યાદી કેટલાંક અખબારો પ્રગટ કરે છે. આ રીતે ગુજરાતી ભાષાનાં બેસ્ટ સેલર્સ પુસ્તકોની યાદી નિયમિત પણે પ્રગટ થવી જોઈએ. આ કામ ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ જેવી સંસ્થા કરી શકે.

Advertisements

One Response to “ગુજરાતી બેસ્ટ સેલર્સ લીસ્ટ”

  1. JAYANT SHAH Says:

    Why we can start doing such thing together ? Difficult , But do something and keep GUJARATI alive .

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: