લવાજમ વાળી વેબ સાઈટ રજૂ કરે “ગિરીશના ભાવ પ્રતિભાવ” (નફાકારક પ્રવૃત્તિ)

આ લખનારે આજ સુધીમાં અનેક પ્રતિભાવો લખ્યા છે અને વિવિધ બ્લોગો અને વેબ સાઈટો પર પોસ્ટ કર્યા છે. કેટલાક સામયિકોમાં છપાયા પણ છે. આ લખનારના “સમગ્ર પ્રતિભાવો” એકત્ર કરી “ગિરીશ પરીખના ભાવ પ્રતિભાવ” રજૂ કરતી વેબ સાઈટ પર પોસ્ટ કરી શકાય્.

www.GirishParkh.wordpress.com પરના “ગિરીશના ભાવ પ્રતિભાવ” તથા “આજનો પ્રતિભાવ” વિભાગો જરૂર વાંચશો.

અને ગિરીશ પરીખના નવા પ્રતિભાવો પણ નવી વેબ સાઈટ પર રજૂ કરવામાં આવશે.

આ નવી વેબ સાઈટનું વાર્ષિક લવાજમ રાખવું જોઈએ.

હું માનું છું કે નવી વેબ સાઈટના ગ્રાહકો જરૂર મળશે.
આ લખનાર લવાજમ વાળી વેબ સાઈટ માટે ઉત્કૃષ્ટ પ્રતિભાવો લખવા તૈયાર છે. જરૂર છે બાકીનું બધું કામ સંભાળનારની.
ગુજરાતી ભાષાની વેબ સાઈટનો આ વ્યવસાય થશે. એને આદર્શ વ્યવસાય બનાવવાનો પૂરેપૂરો પ્રયત્ન કરવામાં આવશે જેથી માતૃભાષાનો મહિમા થાય તથા સહુને સંતોષ થાય.
આપને આ યોજનામાં રસ હોય તો મને gparikh05@gmail.com સરનામે ઇ-મેઇલ કરશો. (સબ્જેક્ટ લાઈનમાં “ભાવ પ્રતિભાવ” કે “Bhava Pratibhava” લખશો.)
આ અને આ પહેલાના પોસ્ટનો પ્રસાર અને પ્રચાર કરવા વિનંતી કરું છું.
Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: