ગિરીશના ભાવ પ્રતિભાવ (નફાકારક પ્રવૃત્તિ !)

પ્રેરણાદાયક પ્રતિભાવ સહુને ગમે!

ગુજરાતી બ્લોગો અને વેબ સાઈટોનો વિસ્તાર દિન પ્રતિદિન વધી રહ્યો છે. પોસ્ટ થતી રચનાઓમાં કેટલીક ઊંચી કક્ષાની પણ હોય છે. “આ લખનાર એમને “વેબમાં વેરાયેલાં મોતી”કહે છે! આવી રચનાઓનું “વેબ ડાઈજેસ્ટ” પ્રગટ કરવાનું આ લખનાર સૂચન કરે છે.

પણ અહીં વાત કરવી છે “ગિરીશના ભાવ પ્રતિભાવ” રજૂ કરતી વેબ સાઈટ શરૂ કરવાની.

પોઝીટીવ પ્રતિભાવ સહુને ગમે છે અને એ સ્વાભાવિક છે. પણ રચના સારી હોય પણ પ્રતિભાવકારને એમાં કોઈ ત્રુટિ દેખાય તો  એનો ઇશારો પણ કરવો જોઈએ.

માનશો? “ગિરીશના ભાવ પ્રતિભાવ” રજૂ કરતી વેબ સાઈટ નફાકારક બની શ!કે! આ અશક્ય લાગતી વાત કઈ રીતે શક્ય બને એ વિશે હવે પછીના પોસ્ટમાં …

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: