“ગીતોમાં વાર્તા” ગાઉં … ! (ચતુર્શબ્દ મુક્તક)

ગાઉં
હું
“ગીતોમાં
વાર્તા”

નોંધઃ આ લખનાર એના પ્રગટ થનાર પુસ્તક “ગીતોમાં વાર્તા”માં આ ચતુર્શબ્દ મુક્તક લેવા વિચારે છે.
“ગાઉં હું” ની જગાએ “ગાઓ સહુ” મૂકી શકાય.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: