શ્રી નરન્દ્રભાઈ મોદી પર ખુલ્લો પત્ર

રીચર્ડ એટનબરોની અમર ફિલ્મ “ગાંધી”ની કક્ષાની “વિવેકાનંદ” ફિલ્મ બનાવવામાં સહકાર આપવા માટે આ લખનારે શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી પર ખુલ્લો પત્ર લખ્યો છે જે કેલિફોર્નિયાના લોકપ્રિય સાપ્તાહિક India Westમાં પ્રગટ થયો છે. પત્ર ઓન લાઈન વાંચોઃ

My open letter to Sri Narendrabhai Modi about making the film VIVEKANANDA is published in INDIA WEST of 9/25/15. You can read it online on www.IndiaWest.com . Please click on e-Paper, then click on 9/25/15, and read the Letter on pages 6 & 16.

The date of the paper may be 9/24, but it is 9/25 paper, published just before Narendrabhai’s powerful address on 9/27 in San Jose. The weekly paper INDIA WEST is published from a city near San Jose, and it has wide circulation in California.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: