પ્રભુદર્શન (ચતુર્શબ્દ મુક્તક)

મંદિરમાં
શું
મળે
પ્રભુજી ?

નોંધઃ મારા એક મિત્રને પ્રભુ મેળવવાની તીવ્ર ઇચ્છા છે. મંદિરોમાં જવાથી એમને હજુ સુધી પ્રભુ મળ્યા નથી એટલે એ મંદિરોમાં જવાનું બંધ કરવા માગે છે!

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: