વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને ખુલ્લો પત્ર

આ લખનારે વડા પ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીને ખુલ્લો પત્ર લખ્યો છે જે કેલિફોર્નિયામાંથી પ્રગટ થતા લોકપ્રિય સાપ્તાહિક INDIA WESTના સપ્ટેમ્બર ૨૫, ૨૦૧૫ના અંકમાં પ્રગટ થયો છે. પત્ર www.IndiaWest.com વેબ સાઈટ પર જઈ e-Paper પર ક્લીક કરી છઠ્ઠા પાના પર અને પછી ૧૬મા પાના પર આપ વાંચી શકશો.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: