નોબેલ પ્રાઈઝ વિષેની પુસ્તિકામાં દસ જીવંત ગુજરાતી સાહિત્યકારોનાં નામ

“ગુજરાતી સાહિત્યકારને નોબલ પ્રાઈઝ કઈ રીતે મળી શકે ?” પુસ્તિકામાં નોબેલ પ્રાઈઝ જીતી શકે એવા દસ જીવંત ગુજરાતી સાહિત્યકારોનાં નામ આપવામાં આવશે.
અલબત્ત, દસ સાહિત્યકારોને પસંદ કરવા જોઈશે. આ માટે આપણી પ્રમુખ સાહિત્યસંસ્થા ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદની મદદ લેવી યોગ્ય છે. પરિષદે સૂચવેલાં નામોમાંથી ફાઈનલ પસંદગી પુસ્તિકાના આ લખનાર તથા એના સહલેખક કરશે તથા એમની પસંદગીનાં નામો મૂકી શકશે.
ધ્યેય છે નોબેલ પ્રાઈઝ જીતી શકે એવા દસ જીવંત ગુજરાતી સાહિત્યકારોનાં નામ તટસ્થ રહીને તૈયાર કરવાં.
પસંદ કરેલા દરેક સાહિત્યકારનાં અગત્યનાં સર્જનોનો તથા એમનો પરિચય તસ્વીર સાથે પુસ્તિકામાં આપવામાં આવશે.
નેવ્યાશી વર્ષના આપણા વિખ્યાત સાહિત્યકાર નિરંજન ભગતને દસ સાહિત્યકારોમાં મોખરાનું સ્થાન આપવામાં આવશે.
આ પુસ્તિકાનું સર્જન અને પ્રકાશન જો મારા સહલેખક જે પ્રકાશક પણ છે એ તૈયાર થશે તો જ શક્ય બનશે. 
Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: