ગાંધીજીને નોબલ પ્રાઈઝ વિષેનાં લખાણો અર્પણ

ગાંધી
જેમને બે નોબેલ પ્રાઈઝ મળવાં જોઈતાં હતાંઃ
શાંતિનું તથા સાહિત્યનું —
એમના ચરણકમળમાં
“ગુજરાતી સાહિત્યકારને નોબેલ પ્રાઈઝ કઈ રીતે મળે ?”
વિષે આ લખનાર
એ લખાણો
પ્રેમપૂર્વક
શબ્દપૂર્વક
અર્પણ કરે છે.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: