ગુજરાતી ભાષાનું ગૌરવઃ ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદની વેબ સાઈટ

અંગ્રેજીમાં ઉક્તિ છે (એને પ્રેમોક્તિ કહીશું?): “Love at first sight!) (પ્રથમ નજરે પ્રેમમાં પડવું!).

ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદની વેબ સાઈટની પ્રથમ મુલાકાતે જ હું એના પ્રેમમાં પડ્યો, (આ વાત મારી ધર્મપત્ની હસુને હું જણાવતો નથી!)

મારો જીવ સાહિત્યનો છે.

ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદની વેબ સાઈટની મુલાકાત આપ અવશ્ય લેજો અને આપ એના પ્રેમમાં પડો છો કે નહીં એ વિશે પણ વિગતવાર પ્રતિભાવ આપશો.

વેબ સાઈટ છેઃ
http://www.GujaratiSahityaParishad.com .

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: