નિરંજન ભગત નોબેલ પ્રાઈઝ જીતી શકે!

ઓગસ્ટ ૨૭, ૨૦૧૫ના રોજ આ બ્લોગ (www.GirishParikh.wordpress.com) પરનો પોસ્ટ “નોબેલ પ્રાઈઝ મેળવી શકે એવા ગુજરાતીમાં સર્જન કરતા સાહિત્યકાર” વાંચશો.
૧૮ મે, ૧૯૧૫ના રોજ નોબેલ પ્રાઈઝ જીતી શકે એવા ગુજરાતીમાં સર્જન કરતા આપણા સાહિત્યકાર નિરંજન ભગતને ૮૯ વર્ષ પૂરાં થયાં અને ૯૦મા વર્ષમાં એમણે પ્રવેશ કર્યો.
આપણી પ્રમુખ સાહિત્ય સંસ્થા ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદની વેબ સાઈટ  (www.GujaratiSahityaParishad.com) પર સંસ્થાના મુખપત્ર ‘પરબ’ના જુલાઈ ૨૦૧૫ના અંકમાં નિરંજનભાઈના “નેવ્યાશીમે – નેવુમા વર્ષમાં પ્રવેશ્” કાવ્યમાંથી થોડીક પ્ંક્તિઓઃ
વાતમાં ને વાતમાં નેવ્યાશી વર્ષો ગયાં, કાલથી નેવુ થશે,
બાકી જે કૈં રહ્યાં જોતજોતામાં જશે, એમાં આયુષ્ય કેવું હશે?
મારું મોટું સદભાગ્ય ! મને પ્રેમ મળ્યો, મૈત્રી મળી, કાવ્ય મળ્યું;
આયુષ્ય જાણે એક સપનું હોય એમ ફૂલ્યું, ફાલ્યું ને ફળ્યું …

અને આ લખનારનું સ્વપ્ન છે કે નિરંજનભાઈને નોબેલ પ્રઈઝ મળે.

ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદને આ લખનાર આગ્રહપૂર્વક વિનંતી કરે છે કે નિરંજન ભગતને નોબેલ પ્રાઈઝ મળે એ માટે આયોજન કરીને સતત પ્રયત્નો કરવાના શ્રી ગણેશ જેમ બને તેમ જલદી કરે.

ગિરીશ પરીખ
મોડેસ્ટો કેલિફોર્નિયા                  

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: