૨૦૨૧નું નોબેલ પ્રાઈઝ ગુજરાતીમાં સર્જન કરતો સાહિત્યકાર જીતી શકે ?

રવીન્દ્રનાથ ટાગોરને ૧૯૧૩નું નોબેલ પ્રાઈઝ મળ્યું હતું.

ગાંધીજીને બે નોબેલ પ્રાઈઝ મળવાં જોઈતાં હતાંઃ શાંતિનું અને સાહિત્યનું.

રવીન્દ્રનાથને ૧૯૧૩માં નોબેલ પ્રાઈઝ મળ્યા પછી બરાબર ૧૦૮ વર્ષ પછી ૨૦૨૧નું નોબેલ પ્રાઈઝ ગુજરાતીમાં સર્જન કરતા એ વખતે જીવંત હોય એવા સાહિત્યકારને મળી શકે. મા સરસ્વતી તથા મા લક્ષ્મીજીની કૃપાથી આ લખનારનું  એ સ્વપ્ન સાકાર થાય એ માટે એ પ્રયત્નો કરતો રહેશે.

આપણી પ્રમુખ સાહિત્યસંસ્થા ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદના પ્રમુખની ચૂંટણી થનાર છે. નવા પ્રમુખને “ગુજરાતી સાહિત્યકારને નોબેલ પ્રાઈઝ” યોજનાનું નેતૃત્વ કરવા વિનંતી કરીશ.
Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: