ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ ગુજરાતી સાહિત્યકારને નોબેલ પ્રાઈઝ મેળવવામાં કઈ રીતે મદદ કરી શકે?

આપણી પ્રમુખ સાહિત્યસંસ્થા ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદના પ્રમુખપદની ચૂંટણી થનાર છે.

આ લખનારે પ્રમુખપદના એક ઉમેદવારને ઈ-મેઈલ દ્વારા ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ
ગુજરાતી સાહિત્યકારને નોબેલ પ્રાઈઝ મેળવવામાં કઈ રીતે મદદ કરી શકે, એ વિશે સાથે મળીને પુસ્તિકા પ્રગટ કરવાનું સજેશન કર્યું છે. આ વિશે મારો લેખ પણ એમને મોકલ્યો છે.

પુસ્તિકા એમને પ્રમુખપદ મેળવવામાં મદદરૂપ થઈ શકે. અને મા સરસ્વતી તથા લક્ષ્મીજીની કૃપાથી ગુજરાતી સાહિત્યકારને નોબેલ પ્રાઈઝ મળે એ મારું સ્વપ્ન એમના નેતૃત્વથી સાકાર થઈ શકે.
આ વિશે આપના પ્રતિભાવો જણાવવા કૃપા કરશો. ગુજરાતી સાહિત્યસર્જકને નોબેલ પ્રાઈઝ વિશેનો લેખ આ વેબ સાઈટ (www.GirishParikh.wordpress.com) પર પોસ્ટ કરેલો છે.
Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: