ગિરીશ નાચે રૂપિયો માથે લઈ … !

આ બ્લોગ (www.GirishParikh.wordpress.com) પર “નાચે ગિરીશ (ચતુર્શબ્દ મુક્તક)” વાંચશો.

ગિરીશ ઘોષ બંગાળના મહાન સર્જક, નાટ્યકાર અને નટ હતા. સ્ટાર થિયેટરના એ સંચાલક હતા.

શ્રી રામકૃષ્ણ પરમહંસ એમના ભક્તો સાથે ધાર્મિક નાટકો જોવા  સ્ટાર થિયેટરમાં જતા.
ગિરીશ શ્રી રામકૃષ્ણનો શિષ્ય બન્યો.

સદગુરુને ગિરીશે શું દક્ષિણા આપી એની તો ખબર નથી, પણ શ્રી રામકૃષ્ણને નાટકો જોવા માટે એ ટિકીટ ન લેવા દેતો. એમને એ બોક્સમાં બેસાડતો.

શ્રી રામકૃષ્ણને ગિરીશનાં નાટકો ખૂબ ગમાતાં અને એ જોતાં જોતાં એમને કેટલીક વખત સમાધી થઈ જતી.
શ્રી રામકૃષ્ણે ખુશ થઈને ગિરીશને ઈનામમાં એક વખત રૂપિયો આપ્યો. એ હતી ૧૮૮૦નો દસકો — આજે  એ રૂપિયાની કિંમત ઓછામાં ઓછા હજાર રૂપિયા તો થાય જ.
પણ એ અમૂલ્ય રૂપિયાનું મૂલ્ય આંકી જ ન શકાય! સદગુરુએ શિષ્યને પ્રેમપૂર્વક આપેલો એ રૂપિયો હતો. સર્જક ગિરીશ આ સારી રીતે જાણતો હતો.
અને ગિરીશ નાચે રૂપિયો માથે લઈ … !
Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: