શ્રી ગણેશ કરીએ ગુજરાતી સાહિત્ય સર્જન-વિશ્વમાં પુરસ્કારની પ્રથાના … !

સાહિત્ય સર્જકોને પુરસ્કાર આપતો બ્લોગ કે પુરસ્કાર આપતી વેબ સાઈટ શરૂ કરી શકાય. દિવાળી – લક્ષ્મીપૂજન ૨૦૧૫ના દિવસે એના શ્રી ગણેશ કરી શકાય. .
સરસ્વતી શ્રી મિલનઃ
શ્રી ગણેશ કરીએ SaraswatiSriMilan Inc. (tentative name) નામની નોટ ફોર પ્રોફીટ સંસ્થાના.
શ્રેી ગણેશ કરે સંસ્થા www.SaraswatiSriMilan.org (tentative name) નામની વેબ સાઈટના.
પ્રતિભાવો સિવાય વેબ સાઈટ પર જે કાંઈ પોસ્ટ થાય એનો એના સર્જકને યોગ્ય પુરસ્કાર મળે.

પુરસ્કાર તથા વેબ સાઈટના વહીવટ ખર્ચના પૈસા કેવી રીતે મળે?

–વેબ સાઈટના ધ્યેયને અનૂકુળ જાહેરાતોમાંથી.
–દરેક પોસ્ટના સ્પોન્સોર પાસેથી. સરસ્વતી તથા શ્રીનું આ રીતે મંગળ મિલન થાય.
–ડોનશન્સમાંથી.
અલબત્ત, વેબ સાઈટનું સ્ટેન્ડર્ડ ઊંચુ હોવું જોઈએ — એ રસમય પણ હોવી જોઈએ.
વહાલા વાચકો, આ વિશે આ બ્લોગ (www.GirishParikh.wordpress.com) પર આપના વિચારો જણાવવા નમ્ર વિનંતી કરું છું.
–ગિરીશ પરીખ
તા.ક. વિખ્યાત સર્જક પ્રેમચંદજી પોતાને નમ્રતાપૂર્વક “કલમકા મઝદૂર” કહેતા! મઝદૂરને પણ મજૂરી મળતી હોય છે તો “કલમકા મઝદૂરને પુરસ્કાર શા માટે ન મળે?
Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: