આ ગઝલનો “સ્વાદ શબ્દાતીત” છે !

ગઝલ છે નેહા પુરોહિતની. લીંકઃ
http://layastaro.com/?p=12419
વિવેક મનહર ટેલરે આ ગઝલ પોસ્ટ કરી છે. ગઝલના એમના આસ્વાદનો સ્વાદ પણ શબ્દાતીત છે !
આખી ગઝ્લ ગમી — આ શેર વિશેષ ગમ્યોઃ
સ્વપ્નમાં, શ્વાસમાં, વિચારોમાં,
પ્રિયનો કેટલો પથારો છે !
આપને સૌથી પ્રિય શું છે? સ્વપ્નાવસ્થામાં, જાગૃતાવસ્થામાં, અને વિચારાવસ્થામાં  આપના પ્રિય પથરાયેલા જ હશે.
આ લખનારને પણ એક યોજના અતિ પ્રિય છે –પ્રભુકૃપાથી એના વિશે ભવિષ્યમાં લખવા પ્રયત્ન કરીશ.
હાલ તો એટલું લખીશ કે એ યોજનાનો  મારા “સ્વપ્નમાં, શ્વાસમાં, વિચારોમાં … પથારો છે !”
Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: