ક્યારે પવન થાશે વિવેકી ?

દીવો જ્યારથી સુરતી બોલી શીખ્યો,
પવન ત્યારથી થઇ ગયો છે વિવેકી.
જિગર જોષી (‘પ્રેમ’) નો ઉપરનો શેર વાંચતાં મારું અપ્રગટ પુસ્તક “વિવેકના શેરોનો આનંદ” યાદ આવ્યું. સુરતના વિવેક મનહર ટેલરના શેરો પણ ગુજરાતીઓના ઘેર ઘેર પહોંચાડવાની ઇચ્છા છે પણ પવન હજુ વિવેકી થયો નથી!
તીર્થેશે પોસ્ટ કરેલી જિગર જિષી (‘પ્રેમ’) ની ગઝલની લીંકઃ
http://layastaro.com/?p=12759
Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: