લેખકને પ્રાણપ્રશ્ન ! (મુક્તક)

હું ખરેખર
લખું છું ?
કે લખ-લખ
કરું છું ?
ઉપરનું મુક્તક સ્ફૂર્યું તીર્થેશે પોસ્ટ કરેલી હર્ષ બ્રહ્મભટ્ટની ગઝલ “રણમાં તરે છે !”માં નીચેનો છેલ્લો શેર વાંચતાંઃ
બહુ ઓછા છે જે લોકો લખે છે,
ને મોટા ભાગના લખ-લખ કરે છે.
આ મુક્તક તીર્થેશ તથા હર્ષ બ્રહ્મભટ્ટને અર્પણ કરું છું.
હર્ષ બ્રહ્મભટ્ટની ગઝલની લીંકઃ
http://layastaro.com/?p=12764
Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: