વોચ વેચાણ ! (ચતુર્શબ્દ મુક્તક)

વોચ
એપલ
વોચ
વેચાણ !

નોંધઃ આ મુક્તકના પહેલા શબ્દનો અર્થ “જોતા રહો” છે એ દેખીતું છે.
એપલના સ્ટોકમાં રોકાણ કરનારાઓને આ મુક્તક ખાસ લાગુ પડે છે. આ લખાનારે પણ એપલના સ્ટોકમાં રોકાણ કર્યું છે તથા એપલનાં ઓપ્શનોનું ટ્રેડીંગ પણ કર્યું છે.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: