અખંડ દીવો ! (ચતુર્શબ્દ મુક્તક)

છે
ટીવી
ઘરનો
અખંડ
દીવો !

નોંધઃ કેનેડામાં રહેતા મારા બાળગોઠિયા સ્વ. કનુ ગજ્જર શિકાગોમાં અમારા ઘેર આવેલા ત્યારે ઉપરની વાત કરેલી.
આ ચતુર્શબ્દ મુક્તક કનુ ગજ્જરને અર્પણ કરું છું.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: