ગઈકાલ ગઈ ! (ચતુર્શબ્દ મુકતક)

ગઈકાલ
ગઈ,
ગઈકાલ
ગઈ.

નોંધઃ એપ્રિલ ૧, ૨૦૧૫ના મોડેસ્ટો કેલિફોર્નિયાના પેપર The Modesto Beeમાં પેઇજ A9 પર લીઓનાર્ડ પીટ્ટ્સ જુનિયરના ઓપિનિયન કોલમ  “Not all faiths exclude others” (બધા ધર્મ-પ્ંથો અન્યોને બાકાત રાખતા નથી)ની શરૂઆતમાં આ અવતરણ વાંચ્યુંઃ
“Yesterday’s gone, yesterday is gone.”  –Fleetwood Mac
અને આ મુક્તક સ્ફૂર્યુ.
આ ચતુર્શબ્દ મુક્તક Leonard Pitts Jr. તથા Fleetwood Macને અર્પણ કરું છું.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: