રામનાં કામ (ચતુર્શબ્દ મુક્તક)

ચાલો
કરીએ
રામનાં
કામ.

નોંધઃ મોડેસ્ટો, કેલિફોર્નિયાના શ્રી રામ મંદિરમાં રવિવાર, માર્ચ ૨૨, ૨૦૧૫ના રોજ શ્રી અખીલજી મહારાજની રામકથા સાંભળતાં સ્ફૂરેલું મુક્તક. આ ચતુર્શબ્દ મુક્તક શ્રી રામ તથા શ્રી અખીલજી મહારાજને અર્પણ કરું છું.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: