અનંત ગીત (ચતુર્શબ્દ મુક્તક)

અનંત
ગીત
છે
ગીતા.

નોંધઃ હિંદ્દુ ટેમ્પલ ઓફ મોડેસ્ટોના પંડિતજીનું આજનું ગીતા પરનું પ્રવચન સાંભળતાં આ મુક્તક સ્ફૂર્યું છે. એમને આ ચતુર્શબ્દ મુક્તક અર્પણ કરું છું.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: