લાલો લોટે તો … ! (ચતુર્શબ્દ મુક્તક)

લાલો
કેવો
લાભે
લોટે !

નોંધઃ “લાલો લોટે તો લાભે લોટે!” એ જાણીતી કહેવત પરથી આ મુક્તક સર્જાયું છે. કહેવતો પણ મુક્તકો (કે પ્રતિમુક્તકો!) રચવાની પ્રેરણા આપી શકે.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: