જીવનનું અંતિમ સ્ંગીત ! (ચતુર્શબ્દ મુક્તક)

મૃત્યુ
જીવનનું
અંતિમ
સંગીત !

નોંધઃ વિવેકાનંદ વેદાંત સોસાઈટી, શિકાગોના સ્વામી ભાષ્યાનંદજી મહારાજ મૃત્યુને જીવનનું અંતિમ સ્ંગીત કહેતા અને એને મધુર બનાવવાનું કહેતા.
આ ચતુર્શબ્દ મુક્તક સ્વામી ભાષ્યાનંદજી મહારાજને અર્પણ કરું છું.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: