છંદનો છંદ ! (ચતુર્શબ્દ મુક્તક)

છંદનો
મુજને
લાગ્યો
છંદ !

નોંધઃ આ મુક્તક મને સ્ફૂર્યું હતું પણ એ મેં તરત લખી લીધું નહોતું એટલે વિસરાઈ ગયું હતું અને કેમે કર્યું યાદ આવતું નહોતું!
નીચેનો પોસ્ટ વાંચતાં મુક્તક યાદ આવી ગયું. લીંકઃ
http://layastaro.com/?p=12598

ઓશોનો હું કદાચ ચાહક નથી પણ આ મુક્તકની યાદ આવી ઉપરની પોસ્ટ વાંચતાં — એટલે આ ચતુર્શબ્દ મુક્તક તીર્થેશ તથા ઓશોને અર્પણ કરું છું.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: