હાથી શીખે નવાં નૃત્યો … ! (ચતુર્શબ્દ મુક્તક)

નવાં
નૃત્યો
શીખે
હાથી !

નોંધઃ આ મુક્તક IBM કંપની માટે લખ્યું છે.
IBMના સીઈઓ (ચીફ એકઝીક્યુટીવ ઓફિસર) શ્રીમતી જીની રોમેટીને આ ચતુર્શબ્દ મુક્તક અર્પણ કરું છું.
ગુજરાતીમાં લખયેલા આ મુક્તકનો અંગ્રેજીમાં અનુવાદઃ

Elephant Learns New Dances … ! (Four-Worded Verse)

New
Dances
Learn
Elephant … !

Note: I dedicate this four-worded verse to Ginni Romatty, the CEO of IBM.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: