નગ્ન પુટ ઓપ્શનો ! (ચતુર્શબ્દ મુક્તક)

વેચો
નગ્ન
પુટ
ઓપ્શનો !

નોંધઃ આ વિષય પર “નિવૃત્ત્તિની નફાકારક પ્રવૃત્તિ” વિભાગમાં લખવા પ્રયત્ન કરીશ.
નગ્ન પુટ અપ્શનો વેચવાનું મને પ્રથમ શીખવનાર જ્યોતિન પરીખને આ ચતુર્શબ્દ મુક્તક અર્પણ કરું છું.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: