દસધા ભક્તિ (ચતુર્શબ્દ મુક્તક)

દસધા
ભક્તિ
નરસિંહ
મહેતાની !

નોંધઃ શ્રી રામે શબરીમાતાને નવધા ભક્તિનો અનુભૂતિ કરાવી હતી એ દિવ્ય પ્રસંગ જાણીતો છે. પણ કૃષ્ણભક્ત નરસિંહ મહેતાએ દસધા ભક્તિની અનુભૂતિ કરી હતી અને કરાવી હતી! દસમી ભક્તિ શું છે એ જાણવું છે? તો વાંચો પન્નાલાલ પટેલની નરસિંહ મહેતા વિશેનું પુસ્તક.

ભગવાન કરતાં ભગવાનના સાચા ભક્ત ભગવાનથી સવાયા હોઈ શકે. શ્રી રામને લંકા જવા સાગર પર સેતુ બાંધવો પડેલો પણ હનુમાનજી રામનામ લઈને સાગર કુદી ગયેલા.
આ ચતુર્શબ્દ મુક્તક નરસિંહ મહેતા અને પન્નાલાલ પટેલને અર્પણ કરું છું.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: