જાત જાતનાં (અ)સત્ય ! (ચતુર્શબ્દ મુક્તક)

અસત્ય
શ્વેતાસત્ય
અર્ધસત્ય
સત્ય.

નોંધઃ શ્વેતાસત્ય = શ્વેત અસત્ય (whike lie).

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: