પ્રેરણા સ્થાનો (ચતુર્શબ્દ મુક્તક)

કનુ
નાનુ
પ્રેરણા
સ્થાનો … !

Places of Inspiration (Four-Worded Verse)
Kanu
Nanu
Inspiration
Places … !

નોંધઃ આ આત્મકથાત્મક મુક્તક છે. આ વિશે ભવિષ્યમાં વધુ લખવા પ્રયત્ન કરીશ. આ ચતુર્શબ્દ મુક્તક મારા પરમ મિત્રો કનુ ગજ્જર તથા નાનુ ગજ્જરને અર્પણ કરું છું.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: