શ્રેષ્ઠ પ્રાર્થના … ! (ચતુર્શબ્દ મુકતક)

આધ્યાત્મિક
પ્રગતિની
કરીએ
પ્રાર્થના …

નોંધઃ દર રવિવારે સવારે અમારા ઘરમાં શ્રી રામકૃષ્ણ પરિવારનો સત્સંગ કરીએ છીએ જેમાં કોઈ વ્યક્તિ(ઓ) માટે કોઈ કોઈ વખતે પ્રાર્થના કરીએ છીએ. દાખલા તરીકે પ્રાર્થના કરીએ સ્વર્ગસ્થના આત્માની શાંતિ માટે, બીમાર સાજો થાય એ માટે, વગેરે. પણ આવી પ્રાર્થનામાં આજના, ફેબ્રુઆરી ૧૫, ૨૦૧૫ના સત્સંગથી એ વ્યક્તિઓની આધ્યાત્મિક પ્રગતિ પણ થાય એ વાત ઉમેરી.
લૌકિક પ્રાર્થનાઓમાં અલૌકિક પ્રાર્થના ઉમેરી જે શ્રેષ્ઠ પ્રાર્થના છે!
અલબત્ત, આ પ્રાર્થના પોતાના માટે પણ કરવી જોઈએ.
Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: