સાચો કવિ (ચતુર્શબ્દ મુક્તક)
કવિને

આખરી
મુકામ !
નોંધઃ ટેરેન્સ જાની ‘સાહેબ’ની ગઝલઃ
http://layastaro.com/?p=12558
એના શેર
તોય મક્તા સુધી નથી પહોંચ્યો
 છું કલમ પર સવાર વરસોથી
વિશે વિવેક લખે છેઃ
“મક્તા એટલે ગઝલનો આખરી શેર. આખરી મુકામ.કયો સાચો કવિ જિંદગીમાં કવિતાના આખરી મુકામ પર પહોંચી શક્યો છે? મંઝિલનો સંતોષ થવાની ઘડી જ મુસાફરી ખતમ થવાની ઘડી છે એટલે જ સાહેબ વરસોથી કલમ પર સવાર છે પણ મક્તા હજી હાથ આવતો નથી.”
આ મુક્તક લખવાની પ્રેરણા મને ‘સાહેબ’ના શેર તથા વિવેકની વાત પરથી મળી છે — પણ મારા મુક્તકનો મતલબ છેઃ સાચો કવિ આખરી મુકામ, એટલે મૃત્યુ પામતો નથી — એ અમર હોય છે.
‘સાહેબ’ના આત્માને પ્રભુ શાંતિ આપે.
આ ચતુર્શબ્દ મુક્તક ‘સાહેબ’ તથા વિવેકને અર્પણ કરું છું.
Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: