અડગ રહો ! (ચતુર્શબ્દ મુક્તક)

સાચા
હો
અડગ
રહો !
Sit Tight ! (Four-Worded Verse)
Be
Right
Sit
Tight !
નોંધઃ માનશો? આ મુક્તક મને સ્ટોક ટ્રેડીંગ અને ઈન્વેસ્ટમેન્ટની દુનિયામાંથી મળ્યું છે. જગતના મહાન સ્ટોક ટ્રેડર ગણાતા જેસી લીવરમોરના આ શબ્દોએ મને પ્રેરણા આપી છેઃ
“It never was my thinking that made big money for me. It was always my sitting. Got that? My sitting tight!” – Jesse Livermore
ભાવાનુવાદઃ “મને અઢળક ધન મારા વિચારવાથી નથી મળ્યું. હમેશાં મને એ રાહ જોવાથી મળ્યું છે. સમજણ પડી? અડગ રહેવાથી મળ્યું છે!” –જેસી લીવરમોર
ઉપરનું અવતરણ મેં બ્રાયન હન્ટના લેખમાં વાંચ્યું.
આ ચતુર્શબ્દ મુક્તક જેસી લીવરમોર તથા બ્રાયન હન્ટને અર્પણ કરું છું.
Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: