ચાલો, ભાષાનું ગૌરવ વધારીએઃ ૫

ઘરમાં ગુજરાતી બોલવાથી પણ ભાષાનું ગૌરવ થશે.

મારાં કેટલાંક કાવ્યો ગુજરાતી ભાષાનું ગૌરવ જરૂર વધારી શકેઃ

(ચતુર્શબ્દ મુકતક):
ગુજરાતીઃ
સરહદ
વિનાની
ભાષા !

Gujarati Language (Four-worded verse)
Gujarati:
Language
Without
Borders !

(ચતુર્શબ્દ મુકતક):
જય
હો
ગુજરાતી
ભાષાનો.

સમજીએ સહુ ગુજરાતી
બોલીએ સહુ ગુજરાતી
વાંચીએ સહુ ગુજરાતી
લખીએ સહુ ગુજરાતી.

છે માબોલી ગુજરાતી
અમને વહાલી ગુજરાતી
હેમચંદ્રની ગુજરાતી
નરસિંહ મીરાંની ગુજરાતી
વીર નર્મદની ગુજરાતી
ગાંધીગીરા છે ગુજરાતી
સહુ કોઇની ગુજરાતી
ધન્ય ધન્ય છે ગુજરાતી
છે માબોલી ગુજરાતી
અમને વહાલી ગુજરાતી
—-
માબોલી = માતૃભાષા

માતૃભાષાનો મહિમા ગાતાં કાવ્યોના સંગ્રહ પ્રગટ કરવા જોઈએ અને શાળા કોલેજોમાં એ પાઠ્યપુસ્તકો બનવાં જોઈએ. એ સંગ્રહોના અન્ય ભાષાઓમાં અનુવાદ પણ થવા જોઈએ.

ખબરદારની ક્ષમાયાચના કરીને એક પંક્તિ રજૂ કરું છુંઃ

જ્યાં જ્યાં  વસે એક ગુજરાતી ત્યાં ત્યાં સદાકાળ માબોલી.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: