ચાલો, ભાષાનું ગૌરવ વધારીએઃ ૧

(આ નિબંધ માબોલી (ગુજરાતી ભાષા)ના પનોતા પુત્ર રતિલાલ ચંદરયાના ચરણોમાં અર્પણ કરું છું.)

માનશો? માતૃભાષા ગુજરાતીમાં સર્જન કરતા સાહિત્યકારને નોબેલ પ્રાઈઝ મળી શકે અને વિશ્વભરમાં ગુજરાતી ભાષાનું ગૌરવ અનેકગણું વધી શકે!  પણ આ શક્ય કઈ રીતે બને?

રવિન્દ્રનાથ ટાગોરને ૧૯૧૩માં નોબેલ પ્રાઈઝ મળ્યું હતું.

ગાંધીજીને બે નોબેલ પ્રાઈઝ મળવાં જોઈતાં હતાંઃ શાંતિનું અને સાહિત્યનું. એમની આત્મકથાએ મહાદેવ દેસાઈના ઉત્કૃષ્ટ અંગ્રેજી અનુવાદ દ્વારા વિશ્વસાહિત્યમાં સ્થાન લીધું છે. એમનાં અન્ય પુસ્તકો પણ ઊંચી કક્ષાનાં છે.

હું માનું  છું કે ગાંધીજીને નોબેલ પ્રાઈઝ ન આપવાની  ભૂલ નોબેલ પ્રાઈઝ કમીટી હવે સુધારી લેશે — ગુજરાતીમાં સર્જન કરતા સાહિત્યકારને નોબેલ પ્રાઈઝ આપીને. અલબત્ત, નોબેલ પ્રાઈઝ યોગ્ય સર્જકના શ્રેષ્ઠ સર્જનને જ મળવું જોઈએ.

સાહિત્યનું નોબેલ પ્રાઈઝ જીવંત સાહિત્યકારને જ મળે છે જેનાં પુસ્તકોના અંગ્રેજીમાં અવતાર થયા હોય કે જે અંગ્રેજીમાં લખતો હોય. રવિન્દ્રનાથે એમના બંગાળીમાં સર્જાયેલા પુસ્તક “ગીતાંજલિ”નું અંગ્રેજીમાં રૂપાંતર કર્યું હતું.

ચાલો, શ્રી ગણેશ કરીએ ગુજરાતીમાં સર્જન કરતા જીવંત સાહિત્યકારેને નોબેલ પ્રાઈઝ મળે એ  માટે.

ગુજરાતીમાં સર્જન કરતા સાહિત્યકારને નોબેલ પ્રાઈઝ કઈ રીતે મળે?

(વધુ હવે પછી …)

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: