કર્મની ગતિ ! (ચતુર્શબ્દ મુક્તક)

ગતિ
ગહન
છે
કર્મની !

નોંધઃ ભગવદ ગીતાના “ગહના કર્મણા ગતિઃ” શ્લોક પરથી સર્જાયેલું મુક્તક. આ ચતુર્શબ્દ મુક્તક શ્રી  કૃષ્ણના ચરણોમાં અર્પણ કરું છું.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: