હાસ્ય (ચતુર્શબ્દ મુક્તક)

આત્માનું
સંગીત
હાસ્ય
છે !

નોંધઃ હાસ્યકળાકાર શાહબુદ્દીન રાઠોડના “ગુજરાત ટાઈમ્સ”ના જાન્યુઆરી ૨, ૨૦૧૫ના ‘સપ્તક’માં પ્રગટ થયેલા ‘હાસ્યનો વરઘોડો’ (તુમ હસોગે તો દુનિયા હસેગી) કોલમ વાંચતાં સ્ફૂરેલું મુકતક. આ ચતુર્શબ્દ મુક્તક શાહબુદ્દીન રાઠોડને અર્પણ કરું છું.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: