ઘર વાપસી (ચતુર્શબ્દ મુક્તક)

ઘર
વાપસી
શું
વાપસી ?

નોંધઃ ધર્મપરિવર્તન માટે હાલ “ઘરવાપસી” શબ્દ વપરાય છે. સ્વામી વિવેકાનંદને ધર્મપરિવર્તન પસંદ નહોતું. શિકાગોમાં ૧૮૯૩માં ભરાયેલી વિશ્વ ધર્મ પરિષદમાં હિંદુ ધર્મના પ્રતિનિધિ તરીકે એમણે આપેલાં સ્ંબોધનોમાંના છેલ્લું “Address at the final session” આપ જરૂર વાંચશો. ઓન લાઈન વાંચવા http://www.RamakrishnaVivekananda.info વેબસાઈટ પર જાઓ, અને Complete Works of Swami Vivekananda, Volume 1ની શરૂઆતમાં વાંચો.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: