રજનીકુમાર પંડ્યાની મારી પ્રિય નવલકથા “કુંતી”

http://zabkar9.blogspot.in/2014/07/blog-post.html
ઉપરની લીંક પરના લેખનો એક પ્રતિભાવ વાંચતાં આ લખ્યુંઃ
મારા પ્રિય ગુજરાતી લેખક રજનીકુમાર પંડ્યાની મારી પ્રિય નવલકથા “કુંતી”નો મેં અંગ્રેજીમાં અનુવાદ કરવા માંડેલો અને ૧૦૦થી વધુ પાનાનો અનુવાદ પણ કરેલો. એક પાનાના અનુવાદનો પ્રથમ ડ્રાફ્ટ કરતાં લગભગ એક કલાક લાગતો હતો. રજનીકુમાર સાથે એગ્રીમેન્ટ ન થઈ શકતાં આ પ્રોજેક્ટ આગળ ન વધી શક્યો અને અનુવાદ કરેલાં પાનાં રદ કરેલાં.
મારા પ્રિય મિત્ર ઈશ્વરભાઈ પટેલે રજનીકુમાર પંડ્યાની નવલકથા “પુપ્ષદાહ”નો સરલા જગમોહન પાસે અનુવાદ કરાવેલો એનું શું થયું એની ખબર નથી!
હું માનું છું કે રજનીકુમારનાં પસંદ કરેલાં સર્જનોના અંગ્રેજીમાં  ઉત્કૃષ્ટ અનુવાદો થાય તો એમને નોબેલ પ્રાઈઝ પણ મળી શકે!
ગિરીશ પરીખ
મોડેસ્ટો  કેલિફોર્નિયા
E-mail: girish116@yahoo.com
Phone: (209) 303 6938 (cell)
Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: