સ્ત્રીનું મન !

સ્ત્રીનું
મન
માપતાં
ફસાયા !

નોંધઃ ‘ગુજરાત ટાઇમ્સ’ (એપ્રિલ ૧૧, ૨૦૧૪) ના ‘સપ્તક’માં ધૂની માંડલિયાનું “કોડિયાનું અજવાળું” કોલમ વાંચતાં સ્ફૂરેલું ચતુર્શબ્દ મુકતક. (ખરેખર ભૂલભુલામણી જેવું છે સ્ત્રીનું  મન જેમાં ભલભલા ફસાયા છે! મુશ્કેલ છે સ્ત્રીના મનને માપવું!)
આ મુક્તક ધૂની માંડલિયાને અર્પણ કરું છું.

Advertisements

One Response to “સ્ત્રીનું મન !”

  1. Atul Jani (Agantuk) Says:

    મન તો મન હોય છે પછી તે સ્ત્રીનું હોય કે પુરુષનું.

    મુળ વાત તો તે છે કે મન પોતે જ ભૂલભૂલામણી છે, પછી તે સ્ત્રીનું હોય , પુરુષનું હોય કે અન્ય કોઈ પ્રાણીનું હોય.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: