નિવૃત્તિની એક નફાકારક પ્રવૃત્તિ

નગ્ન
સ્ટોકપુટઓપ્શન
આપે
નફો !
નોંધઃ આ વિશે “નિવૃત્તિની નફાકારક પ્રવૃત્તિ” વિભાગમાં વધુ લખવા પ્રયત્ન કરીશ. ઉમેરું છું કે આપ નિવૃત્ત ન થયા હો તો પણ આ નફાકારક પ્રવૃત્તિ કરી શકો છો.
Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: