શુભસ્ય શીઘ્રમ !

શુભ
કાર્યો
કરો
જલદી.
નોંધઃ સંસ્કૃતમાં સૂત્ર છેઃ શુભસ્ય શીઘ્રમ.
આપે “પડોસન” ફિલ્મ ન જોઈ હોય તો જરૂર જોશો, અને જોઈ હોય તો ફરીથી જોશો. એમાં કિશોરકુમાર કહે છેઃ “શુભસ્ય શીઘ્રમ શીઘ્રમ શીઘ્રમ.” શુભ કાર્યો કરો જલદી જલદી જલદી!
આ ચતુર્શબ્દ મુક્તક કિશોરકુમાર તથા”પડોસન” ફિલ્મ બનાવનાર મેહમુદને અર્પણ કરું છું.
Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: