મારી એક જિંદગીમાં પાંચ જિંદગી !

૧. આધ્યાત્મિક જીવન
૨. લેખક જીવન
૩. સીવીલ એંન્જિનિયર તરીકેનું જીવન
૪. કોમ્પ્યુટર પ્રોગ્રામર, સીસ્ટીમ ડીઝાઈનર, લેક્ચરર તરીકેનું જીવન
૫. સ્ટોક અને સ્ટોક ઓપ્શનોમાં ઈનવેસ્ટીંગ/ટ્રેડીંગ કરનારનું જીવન્
હાલ જીવી રહ્યો છુંઃ ૧, ૨, અને ૫.
Advertisements

One Response to “મારી એક જિંદગીમાં પાંચ જિંદગી !”

  1. pravina Avinash Says:

    આનું નામ જીંદગી છે.

    આપણે એકેના એક રૂપ અનેક.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: