જીવવાનો મહિમા !

 

ક્ષણમાં

જીવવાનો
મહિમા !
નોંધઃ મોડેસ્ટો, કેલિફોર્નિયામાં અમારા પડોશી સુખજીતસીંગજીએ વર્તમાનમાં જીવવાની શીખ આપી. આ ચતુર્શબ્દ મુક્તક સુખજીતસીંગજીને અર્પણ કરું છું.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: