કાવ્ય કોને કહીશું ?

કોશિયો

સમજે
કાવ્ય !
નોંધઃ ગાંધીજી કહેતા કે કાવ્ય એવું હોવું જોઈએ કે જે કોશિયો પણ સમજી શકે! આ ચતુર્શબ્દ મુક્તક ગાંધીજીને અર્પણ કરું છું.
Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: