ગુજરાતી સાહિત્યકારો – કવિઓ વિશે સરસ દસ્તાવેજી ફિલ્મો

મારા મિત્ર શ્રી કૌશિક અમીને મારા પર ફોરવર્ડ કરેલી ઇ-મેઇલમાં નીચેની લીંક છે. કૌશિક અમીન જાણીતા પત્રકાર છે.

http://gujaratsahityaacademy.org/sundaram.html .
ગુજરાતી સાહિત્ય એકેડેમીએ ફિલ્મો તૈયાર કરીને ઉમદા કાર્ય કર્યું છે, અને આ કાર્ય ચાલુ રાખવા એમને વિનંતી કરું છું.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: