વંશવલીનો મહિમા

સહુ

વંશાવલીને

વીસરશો

ના.

નોંધઃ ‘ધરતી’ માસિકના ઓક્ટોબર ૨૦૧૩ના અંકમાં મણિભાઈ ઈ. પટેલ (મમ્મી)નો લેખ “પરદેશમાં રહેતા પાટીદાર ભાઈઓ પોતાની વંશાવલી જાળવી રાખે” વાંચ્યા પછી ઉપરનું ચતુર્શબ્દ મુક્તક સ્ફૂર્યું છે, જે મણિભાઈ ઈ. પટેલ (મમ્મી)ને અર્પણ કરું છું. મણિભાઈનો લેખ પટીદાર ભાઈ બહેનો ઉપરાંત અન્ય વાચકો માટે પણ છે.  ‘ધરતી’માં મેં “ધરતીનું ધન” નામનું કોલમ શરૂ કર્યું છે જેમાં દર અંકમાંની એક કૃતિ વિશે લખું છું. ઓક્ટોબરના અંકમાંના તંત્રી લેખ વિશે લખ્યું છે, પણ મણિભાઈનો લેખ પણ ગમેલો. વંશવલી વિશે વધુ ભવિષ્યના પોસ્ટમાં લખવા પ્રયત્ન કરીશ.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: