આકાશને આંબતી કન્યા !

આાકાશને
આંબે
છે !
કન્યા.

નોંધઃ “કન્યા”ની જગાએ આપ “દીકરી” શબ્દ મૂકી શકો છો. હકીક્તમાં ‘ધરતી’ માસિકના સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૩ના અંકમાં પ્રગટ થયેલ તુલસીભાઈ પટેલના લેખ “દીકરીને પાંખો આપો, એ આકાશને આંબશે !” પરથી આ ચતુર્શબ્દ મુક્તક સ્ફૂર્યું છે. તુલસીભાઈ પટેલને આ મુક્તક અર્પણ કરું છું.
ઉમેરું છું કે નવરાત્રિના ઉત્સવ દરમિયાન કન્યા પૂજન થતાં હોય છે.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: