માયાપટ (૩૪)

“જુ… ઓ… નારદ… !”

મોહિની આગળ બોલે એ પહેલાં બંઅકો જ્યાં ઊભાં હતાં એ કાંઠાની ધરતીમાં તીરાડ પડી, અને નદીનાં છલકાતાં પાણી કિનારાની જમીનને ઘસડી ગયાં!

નારદ રડી ઊઠ્યા, “અરે ભગવાન, હું મારા પૂરા હૃદયથી પ્રાર્થના કરું છું … ” [ભગવાને નારદની પ્રાર્થના સાંભળી ખરી?]

(વધુ હવે પછી …)

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: